Disclaimer

Beste bezoeker, gast,

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die Kasteel Café Heeren Dubbel verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker te voorzien van de juiste informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Kasteel Café Heeren Dubbel. Kasteel Café Heeren Dubbel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag van 10:30 – 17:30 uur.

Disclaimer - Privacy Policy

Heeren Dubbel

Hof van Bergh 8
's-Heerenberg
T: +31 (0) 314 - 67 50 90
E: info@heerendubbel.nl

Openingstijden

Dinsdag tot en met zondag geopend van 10:30 tto 17:30